Eskola Kiroleko Monitoreak izeneko ikastaroa / Curso MONITORADO DE DEPORTE

Posted By lourdes on Sep 24, 2018 |


Arabako Foru Aldundiak, Bizkaiako Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak Eskola Kiroleko Monitoreak izeneko ikastaroa antolatzen dute, nagusiki, lehiaketetan parte hartzen duten taldeen edo kirol ekintzetan hasi berriak diren taldeen arduradun teknikoak trebatzeko helburuarekin.

Las Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza organizan el  curso sobre “Monitorado de Deporte Escolar” con el objetivo de capacitar mayoritariamente a jóvenes, para que actúen como responsables técnicos de equipos que intervienen en competiciones de participación o de grupos de enseñanza de actividades de iniciación de deporte escolar.

2018-19 CURSO ONLINE DE MONITORADO EN DEPORTE ESCOLAR 

2018-19 ESKOLA KIROLEKO MONITOREENTZAKO ONLINE IKASTAROA